România

Numele de „România” provine de la „român”, cuvânt derivat din latinescul romanus care semnifică cetățean al Romei

Teritoriul actual al României cuprinde o zonă aproximativă denumită „spațiul carpato-danubiano-pontic”, deoarece România se suprapune unui sistem teritorial european, conturat după forma cercului Carpaților Românești și a regiunilor limitrofe impuse și subordonate complementar Carpaților, fiind mărginită în partea de sud de fluviul Dunărea, iar în partea de est de Marea Neagră.

https://romaniatourism.com/index.html

România este situată în emisfera nordică, la intersecția paralelei 45° latitudine nordică și meridianului de 25° longitudine estică, iar în Europa în partea central sud-estică la distanțe aproximativ egale față de extremitățile continentului european.[118] România se învecinează la nord cu Ucraina, granița de sud este formată cu Bulgaria (o mare parte fiind frontieră acvatică, cu Dunărea), în vest cu Ungaria, în sud-vest cu Serbia, iar în est cu Republica Moldova (formată în totalitate de Prut). Frontierele României se întind pe 3150 km, din care 1876 km au devenit, în 2007, granițe externe ale Uniunii Europene (spre Serbia, Moldova și Ucraina), în timp ce cu Marea Neagră, granița formată are o lungime de 194 km pe platforma continentală (245 km de țărm). Suprafața României este de 238 391 km², la care se adaugă 23 700 km² din platforma Mării Negre.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia#/media/Fi%C8%99ier:Physical_map_of_Romania.jpg

Suprafaţa: Este de 238 391 kmp, comparabilă cu cea a Marii Britanii, ceea ce situează România pe locul 80 în lume şi pe locul 12 în Europa ca mărime. România are o formă ovală, întinzându-se pe 735 km de la vest la est şi pe 530 km de la nord la sud.

Distribuţia suprafeţei: teritoriu arabil (39,2%), păduri (28%), pajişti şi fâneţe (20,5%), vii şi livezi (2,3%), clădiri, drumuri şi şosele (4,5%), ape şi iazuri (3,7%), alte zone (1,8%).

Clima: Clima României este determinată în primul rând de poziţia ei pe glob, 

la jumătatea distanţei dintre Pol şi Ecuator, fiind străbătută de paralela de 45˚, precum şi de poziţia sa geografică pe continent, la aproximativ 2000 km de Oceanul Atlantic, 1000 km de Marea Baltică, 

În concluzie, clima României este de tip temperat-continental, cu 4 anotimpuri şi este marcată de influenţe ale climatelor stepice din est, adriatice din sud-vest, oceanice din vest şi nord-vest, păstrându-şi totuşi identitatea climatului carpato-ponto-danubian.400 km de Marea Adriatică şi riverană cu Marea Neagră. Aceste particularităţi conferă climei un caracter temperat continental. 

Relieful ţării are un rol esenţial în delimitarea zonelor şi etajelor climatice. Munţii Carpaţi formează o barieră care separă climatele continentale aspre din est de cele din vest de tip oceanic şi adriatic.

Transilvania

Împărţirea administrativă:

Romania Judeţe
https://bucareste.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ro/despre-rom%C3%A2nia/date-generale

România are 41 de judeţe, plus municipiul-capitală Bucureşti care are un statut similar cu acela de judeţ. Un judeţ are, în medie, o suprafaţă de 5 800 km 2 şi o populaţie de 500 000 de locuitori. 

Capitala: Bucureşti este cel mai important şi cel mai populat oraş al României, fiind centrul politic, administrativ, economic al ţării. 

Oraşele principale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Timişoara, Craiova, Galaţi, Braşov, Ploieşti, Brăila, Oradea, Bacău, Piteşti, Arad şi Sibiu.

Regiunile istorice: Transilvania, Banat, Crișana, Bucovina, Moldova, Maramureș, Dobrogea, Muntenia.

Populaţia:19,4 milioane (2019).

Naţionalităţi:români 89,5%, unguri 6,6%, rromi 2,5%, alţii 1,4%.

Religia: ortodocşi: 86,8%, romano-catolici 4,7%, reformaţi 3,2%, penticostali 1,5%, alţii 3,8%.

Limba oficială: limba română, limba maternă pentru 91% din populaţia ţării.
Principalele limbi străine care circulă în prezent în România sunt engleza, franceza şi germana.

Moneda naţională: leul românesc. Subdiviziunea leu-ului este ban-ul, 1 leu = 100 de bani. 
Există monede de 1, 5, 10 si 50 bani şi bancnote de 1, 5, 10, 50, 100 şi 500 de lei.

Ziua naţională: 1 Decembrie
Această zi reprezintă aniversarea Marii Unirii de la Alba Iulia, din 1918, când s-a votat unirea Transilvaniei cu România, moment care marchează unirea tuturor românilor într-un singur stat şi realizarea unităţii statului-naţiune român. 

Ora oficială: Ora Est Europeană (GMT + 2 ore). 

Forma de guvernământ:republică. 

Statut: membră NATO; membră UE de la 1 ianuarie 2007.

Puterea legislativă: Parlamentul României, format din două camere: Senatul și Camera Deputaților.

Puterea executivă: Guvernul României.

Sfinxul din Bucegi

Spațiul Schengen: România se află în proces de aderare la spațiul Schengen.Dă clic aici